Skyggebørn 1

Donation til Skyggebørn i Aalborg muliggør gruppeforløb for endnu flere børn og unge i sorg

 

Med en donation på 100.000 kroner til Skyggebørn i Aalborg er der udsigt til, at endnu flere børn og unge kan få hjælp til at håndtere sorg. Foreningen Skyggebørn har siden 2017 tilbudt samtalegrupper for børn og unge i sorg, som har mistet én, der står dem nær – eksempelvis mor, far, bror eller søster – eller som har kronisk eller livstruende sygdom tæt inde på livet. 

Mere end hvert fjerde barn eller ung har inden sin 25-års fødselsdag haft alvorlig sygdom eller død tæt inde på livet. Det er en livskrise, som kan true deres positive udvikling, og som kan få alvorlige konsekvenser for deres skole- og familieliv i løbet af livet. Derfor er en forebyggende indsats så tidligt som muligt meget essentiel for børn og unge, der oplever alvorlig sygdom eller død blandt deres nærmeste. Denne indsats finder blandt andet sted hos Skyggebørn, der tilbyder gratis og tidsubegrænsede samtalegrupper for børn og unge i sorg.

- Sorg kan ikke sættes på formel, og sorgens effekt er meget individuel. Nogle børn har brug for samtaler lige efter et tab, mens andre først oplever et behov 10 eller 15 år efter. Det er også meget forskelligt, hvor mange samtaler, børnene og de unge har brug for. Derfor er der ingen øvre tidsgrænse på deltagelse. Faktisk går en tredjedel af deltagerne hos os i mere end et år, forklarer Preben Hansen, formand for Skyggebørn.

Deltagerne i de enkelte samtalegrupper inddeles efter alder og mødes hver 14. dag i halvanden til to timer, hvor gruppen starter med at tilberede mad og spise sammen. Der er typisk 15 deltagere i hver gruppe, der faciliteres af tre frivillige gruppeledere, som har enten en børne- eller ungefaglig baggrund, eller som selv har oplevet sorg som barn eller ung.

Foreningen finansieres af støtte fra fonde og virksomheder, organisationer, events og privatpersoner, og derfor er ethvert bidrag uanset størrelse en stor hjælp til at opretholde den løbende drift og udvikling. Med en nylig donation på 100.000 kroner fra Melsen Fonden understøttes Skyggebørns samtalegrupper.

- Vi er yderst taknemmelige for alle former for støtte, som jo er hele forudsætningen for, at vi kan tilbyde samtalegrupper til sorgramte børn og unge. Den flotte donation fra Melsen Fonden er både en stor anerkendelse af det, vi laver, og er samtidig helt lavpraktisk med til at sikre, at vi kan hjælpe endnu flere børn og unge, hvilket vi selvfølgelig er rigtig glade for, siger Preben Hansen.

Hos Melsen Fonden, der i 2020 er stiftet med midler fra boet efter afdøde Svend Melsen, stifter og tidligere ejer af Melsen Tech, er der ligeledes glæde over at kunne bidrage til Skyggebørns fortsatte virke.

- Det er et både vigtigt og meningsfuldt arbejde, som Skyggebørn varetager. Det er et unikt rum, der skabes for de sorgramte børn og unge i samtalegrupperne, hvor der er plads til at tale om alt det, der er svært, og som måske også er for svært at tale med resten af familien om. Vi er derfor meget glade for, at vi kan være med til at støtte foreningens arbejde med denne donation, siger Anker Laden-Andersen, bestyrelsesformand i Melsen Fonden.

Skyggebørn blev startet i 2017 af Jes Dige og har i dag afdelinger i Aalborg, København og Aarhus. I løbet af 2022 er det desuden planen at starte en afdeling i Esbjerg. Flere end 250 børn og unge deltager i samtalegrupperne, der faciliteres af de i alt 60 frivillige gruppeledere. Samtalegrupperne gør brug af en anerkendt metode, som altid tager udgangspunkt i barnets eller den unges rejste problemstilling, og de frivillige gruppeledere deltager løbende i kurser, sparring og temaaftener for at være godt klædt på til opgaven.