Sådan ansøger du

Hos Melsen Fonden søger vi på nuværende tidspunkt nordjyder, der på grund af sygdom eller andre ikke selvforskyldte forhold har brug for en økonomisk håndsrækning. Se mere under formål 1.

Hvis det er dig eller en, du kender, vil vi opfordre til at sende os en ansøgning på HHE@70151000.dk, som er ledsaget af et budget, en årsopgørelse og en udtalelse fra en uvildig person såsom en læge, en socialrådgiver eller en anden med karakter af sagsbehandler.

Fonden har følgende sideordnede formål:At yde økonomisk støtte til personer bosiddende i Region Nordjylland, som på grund af sygdom eller andre ikke selvforskyldte forhold er i økonomisk trang. Ved uddeling af støtte kan bestyrelsen tage hensyn til, at ansøgere er medarbejdere, tidligere medarbejdere, eller efterkommere af medarbejdere i virksomheden "Melsen Tryk". Medarbejdere eller tidligere medarbejdere i Melsen Tryk har dog ingen fortrinsret i forhold til andre ansøgere.

At yde økonomisk støtte til sygdomsbekæmpelse, forskning i samme, herunder tilskud til apparater til sygehuse, beliggende i Region Nordjylland.

At yde økonomisk støtte til forbedring af dyrs forhold.

At yde støtte til samfundsmæssige og velgørende formål i almindelighed. En beslutning herom kræver enstemmighed i fondens bestyrelse.

Ansøgningsfrister:


Relevante ansøgninger behandles på fondets fire årlige bestyrelsesmøder, som er planlagt til:

• Januar 

• April 

• August 

• Oktober 

Ommelsenfonden V3

Sådan søger du

Ansøgninger kan sendes til Melsen Fondens sekretær Helle Henriksen på HHE@70151000.dk.
Alle ansøgninger, der lever op til fondets fundats, vil blive vurderet.


Svar

Vi modtager mange ansøgninger og kan desværre ikke svare på dem alle. Har du ikke modtaget svar inden for otte uger efter det pågældende bestyrelsesmøde, er det ensbetydende med, at vi desværre ikke kan imødekomme din ansøgning.