Regionshospital Nyhed

Historisk stor donation til Regionshospital Nordjylland løfter behandling af hjerneskadepatienter til højeste niveau

 

Regionshospital Nordjylland modtager nu en historisk stor donation på 20 mio. kr. fra den private nordjyske fond Melsen Fonden. Pengene er øremærket til en række konkrete tiltag og udstyr, som skal løfte regionens neurorehabilitering til højeste niveau. Donationen skal samtidig kickstarte et helt nyt forskningscenter inden for strokespecialiseret neuroteknologi, Center for Neuroteknologi og Rehabilitering.

Hjerneskader og særligt stroke er en af de hyppigste lidelser, der rammer danskerne. Ifølge tal fra patientforeningen Hjernesagen rammes hver 7. dansker af stroke i løbet af livet – en tilstand som er den fjerde hyppigste dødsårsag i Danmark, og som desuden kan give varige mén i form af lammelse og andre neurologiske senfølger.

I Nordjylland behandles patienter med hjerneskader på Neuroenhed Nord under Regionshospital Nordjylland, og nu kan patienter og pårørende se frem til endnu bedre behandling. Den private fond Melsen Fonden donerer nu 20 mio. kroner – den største nogensinde til Regionshospital Nordjylland, og den store økonomiske håndsrækning vækker stor glæde i regionen, som ser frem til at styrke behandlingen af hjerneskadepatienter i regionen:

- Der skal lyde en stor tak til Melsen Fonden for den meget generøse donation samt en række inspirerende møder om visionerne for neurorehabilitering. Den økonomiske støtte kommer dels til at give neurorehabiliteringen i Nordjylland et stort løft til glæde for både personalet og de nordjyske patienter, der rammes af en hjerneskade, og dels til at styrke og videreudvikle et formaliseret forskningssamarbejde, hvor specialiserede klinikere og førende forskningsgrupper sammen er med til at udvikle fremtidens neurorehabilitering, fortæller Markus Brasholt, som er Afdelingschef hos Afdeling for rehabilitering i Brønderslev og Frederikshavn.

Den historisk store donation skal blandt andet kickstarte etableringen af Center for Neuroteknologi og Rehabilitering (CNR), som bliver et helt nyt forskningscenter inden for hjerneskadespecialiseret neuroteknologi. Centeret er en ny ambitiøs satsning i samarbejde mellem Neuroenhed Nord, Aalborg Universitetshospital og Aalborg Universitet, der skal løfte forskningsarbejdet i neuroteknologi op i nordeuropæisk klasse til gavn for både patienter, rekruttering af fagfolk og erhvervslivet.

- Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ser store perspektiver for forskningen i neurorehabilitering. Bevillingen vil styrke det nye forskningscenter, som udspringer af mere end 30 års forskning i neurorehabilitering ved fakultetet. De nye rammer ved Neuroenhed Nord giver fantastiske muligheder for udvikling og afprøvning af nye neuroteknologiske løsninger til at fremme genindlæringen af tabte motoriske funktioner efter et stroke, fortæller Ole Kæseler Andersen, som er prodekan for forskning ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Aalborg Universitet.

Foruden forskningssamarbejde bliver den historisk store donation udmøntet i rehabiliteringsteknologi, teknologiske hjælpemidler, døgnrytmebelysning, støtte til implementering af teknologi og forskningssamarbejde og et nyt anlæg ved Neuroenhed Nord under navnet ”Melsen Fløjen”.

Melsen Fonden bag donation

Bag donationen står den private fond Melsen Fonden, som blev stiftet i 2020. Her glæder man sig ligeledes over at kunne sætte skub i udviklingen med den økonomiske støtte:

- Vi er meget glade for at kunne være med til at styrke rehabiliteringen af neuropatienter. Med donationen har vi en unik mulighed for at yde økonomisk støtte til både rehabiliteringsindsatsen og forskning, hvilket er en væsentlig del af fondens fundats. Donationen er samtidig en anerkendelse af det store engagement og den velpræsenterede ambition, som vi allerede fra første indledende møde har oplevet på tæt hold, fortæller Anker Laden-Andersen, som er bestyrelsesformand i Melsen Fonden.

Fondens glæde deles af regionsrådsformand Mads Duedahl, som ser frem til at følge effekten af donationen:

- Det er en fantastisk donation, som jeg på vegne af hele Region Nordjylland vil sige stort tak for. Det giver os nogle helt unikke muligheder for at hæve behandlingsniveauet for neurorehabilitering yderligere. En erhvervet hjerneskade kan have omfattende konsekvenser og ramme både unge og gamle, og derfor glæder jeg mig personligt til at følge projektet.

Læs mere om Center for Neuroteknologi og Rehabilitering (CNR) her.