Billede1 Forside Bunden

Milliongave til renovering af Sæbygaards bro og voldgrav

 

Der skal mange penge til for at vedligeholde en gammel herregård som Sæbygaard Slot. Det gælder både bygninger, sale og udenomsarealer. Gennem årene har bl.a. Sæbygaards Venner udført et stort frivilligt arbejde, og diverse fonde har bidraget til udbedring af slottets bygninger. Men udvendig er en reparation af broen, som fører over voldgraven og frem til slottet, påkrævet. Det samme gælder den efterhånden temmelig tilgroede voldgrav rundt om slottet.

Lys forude

Heldigvis er der lys forude! Den Selvejende Fond for Sæbygaard har nu meldt ud, at der er donationer i millionklassen på vej. På et pressemøde kunne formanden, tidl. borgmester Erik Sørensen – flankeret af formanden for Støtteforeningen Sæbygaards Venner, Erik Salling, orientere om, at Slots- og Kulturstyrelsen bidrager med 1 mio. kr. til istandsættelser på og ved slottet, og Melsen-fonden har bevilget ca. 6-7 mio. kr. til de udendørs projekter. Formanden for Melsen-fonden, revisor Ejvind Burholt, redegjorde for, at en enig fondsbestyrelse havde sagt ja til, at der over de næste par år kunne ydes penge til færdiggørelse af renovation af bro og voldgrav.

Melsen-fonden blev stiftet i 2020 for midler efter fabrikant Svend Melsen, Aalborg Tech. Ejvind Burholt forklarede, at Svend Melsen gennem hele livet frem til sin død i 2018 nærede en meget stor interesse for bygninger og sine omgivelser. Hans teknologiske virksomhed formåede at danne grundlag for en fond, som yder støtte til almennyttige og velgørende formål. I det konkrete tilfælde påregnes det, at der vil blive ydet økonomisk støtte til renovering af såvel bro som voldgrav. Erik Sørensen, der har været formand for Sæbygaard siden 2012, udtrykte på fondens vegne dyb taknemmelighed over den generøse donation. Endvidere lød der en stor tak til Slots- og Kulturarvsstyrelsen. ”Vi er himmelhenrykte; donationerne sikrer projektets gennemførelse,” lød det.

Historie

Arkitekt Jens Andrew Baumann fra Baumann Arkitekter i Viborg orienterede om slottets historie og om selve det forestående projekt.
Han oplyste, at Sæbygaard blev bygningsfredet i 1918 i forbindelse med oprettelsen af bygningsfredningsloven. I middelalderen hørte Sæbygaard under kirken. Efter reformationen i 1536 overgik Sæbygaard til kronen.
Sæbygaard opførtes i sin tid under ejerskab af Pernille Oxe. Fra det oprindelige renæssanceanlæg står kun hovedfløjen, kaldet nordfløjen, tilbage i dag. Efter familien Oxes ejertid har herregården haft forskellige ejere, og fra 1723 var slottet i familien Arenfeldts besiddelse.
I 1990 blev Sæbygaard hovedbygning overdraget til Den Selvejende Institution Sæbygaard med det formål at sikre stedet og inventaret for eftertiden.

Dæmning og bro

Oprindeligt har broen over voldgraven været en vindebro af træ. Broen har siden da været udskiftet adskillige gange. Den nuværende stenbro over voldgraven stammer fra ca. midten af 1800-tallet. Broen er således konstrueret til en anden tid.
Dæmningen / broen er 44 meter lang og 8 meter bred. Midt på dæmningen er der et ca. 2,5 meter bredt gennemløb for voldgraven, udført som et tøndehvælv, sat i grove kløvede granitsten. Vejbanen er aktuelt udført uden belægning.
Stensætningen er præget af store sætninger. Disse sætninger udgør ifølge arkitekt Jens Andrew Baumann et alvorligt problem for dæmningen. Mange års trafik på dæmningen, kombineret med et kraftigt jordtryk på vangerne, har medført et stort behov for at udføre en større bevaringsindsats, så broens overlevelse sikres. Bevægelserne blev i 2009 dokumenteret ved en geoteknisk undersøgelse.

Hvad skal der laves?

• Der røres ikke ved de eksisterende fundamenter
• Under kørebanen og mellem vangemurene foreslås udført en armeret betonplade, der skal optage og fordele trykket for køretøjer
• Fyldet mellem de to vangemure udgraves til nødvendig dybde, så de udskredne vangemure kan nedtages og omsættes
• Undersiden af hvælvet istandsættes murermæssigt. Alle sten må forventes at skulle omsættes
• Vangemurene fastholdes til hinanden via etableringen af gennemgående ankre
• Der udføres en ny belægning af granitsten på kørebanen
• Pullerter og kæder genmonteres i forbindelse med arbejdets færdiggørelse.

Arbejdet forventes gennemført i 2022. Lokale håndværksmestre opfordres til at byde ind på entrepriser ved det kommende udbud.

Tekst og fotos: Per Rye