DJI 0263

Sejlsportens Hus: Stor donation muliggør boost af sejlsport i Nordjylland

 

De nordjyske kyster og havne er et mekka for sejlsportsudøvere, men der er fortsat stort potentiale for at øge fokusset på sejlsport i regionen. Nu etableres Sejlsportens Hus i Hals, der har til formål at understøtte udbredelsen, udviklingen og koordineringen af sejlsport og tilskuervenlige events i Nordjylland. Projektet har netop modtaget en stor donation fra Melsen Fonden og er desuden kommet på Aalborg Kommunes budget i de kommende år.

Vandet omkring Nordjylland er i særklasse når det gælder sejlsport. Men selvom rammerne er perfekte, er der fortsat et stort potentiale for at gøre sejlsportsaktiviteter endnu mere attraktive og synlige for offentligheden. Det er blot en af bevæggrundene til etableringen af Sejlsportens Hus i Hals, som fremover skal bidrage til at booste nordjysk sejlsport:

- Det er yderst glædeligt, at vi kan præsentere Sejlsportens Hus, som fremover vil være centrum for hele Nordjyllands sejlsport. Herfra skal vi understøtte de nordjyske sejlsportsklubber med materiel og markedsføring i forbindelse med sejlsportsevents, og derudover skal vi sikre udbredelse, udvikling og koordinering af sejlsport og tilskuervenlige events såsom DM og VM inden for specifikke bådklasser. Det vil blandt andet ske gennem alt fra foredrag til sejlerskole, kapsejladser, bådshows og meget, meget mere, fortæller Thomas Jensen, som er initiativtager til Sejlsportens Hus, og fortsætter:

- Initiativet til det nye samlingspunkt er opstået som et led i at øge samarbejdet mellem de nordjyske sejlklubber. Vi er ikke i tvivl om, at der ligger en masse synergi og effektivitet i at skabe en fælles koordinering og markedsføring af regionens kapsejladser, og det kan vi nu endelig imødekomme med Sejlsportens Hus.

Den nye base for nordjysk sejlsport vækker desuden glæde hos Dansk Sejlunion, som ser frem til at sejlklubberne i og omkring Nordjylland kan udfolde sig endnu mere.

- Vi er i Dansk Sejlunion virkelig begejstrede for sejlklubbernes stærkere samarbejde og etableringen af Sejlsportens Hus. Det vil blandt andet sikre en langt større deltagelse og ressourceudnyttelse i forbindelse med lokale, nationale og internationale sejlsportsarrangementer. Det vil med stor sandsynlighed også smitte af på sejlsporten i resten af landet, og vi vil derfor også gøre alt, hvad vi kan, for at hjælpe projektet på benene, siger Christian Lerche, som er direktør hos Dansk Sejlunion.

Kæmpedonation fra Melsen Fonden baner vejen

Planerne om Sejlsportens Hus har været undervejs i flere år, og det er en kæmpedonation fra Melsen Fonden, der nu har været udslagsgivende for, at projektet kan realiseres. Melsen Fonden er en nordjysk fond, der blev stiftet i 2020 af boet efter afdøde Svend Melsen, tidligere ejer af Melsen Tech, og donationen består af driftsstøtte på 3 mio. kr. samt en enestående villa beliggende ned til Limfjorden i Hals på ikke mindre end 1.125 kvadratmeter:

- Vi er meget glade for med denne donation at kunne være med til at realisere drømmen om et Sejlsportens Hus i Nordjylland. Det er en ideel anvendelse af det smukke hus, og det er fuldstændig i Svend Melsens ånd, at huset på denne måde kan få nyt liv i sejlsportsregi. Med donationen har vi en unik mulighed for at give noget tilbage til lokalsamfundet, og vi glæder os til at følge projektets videre forløb, fortæller Ejvind Burholt, som er bestyrelsesformand i Melsen Fonden.

Foruden Melsen Fonden har også Aalborg Kommune støttet projektet. Sejlsportens Hus er en del af det netop indgåede budgetforlig, hvor et bredt flertal i Aalborg Byråd har sikret et driftstilskud på i alt 2,5 mio. kr. frem mod 2028:

- Jeg vil gerne på vegne af Aalborg Kommune takke for den store donation fra Melsen Fonden. Det giver os nogle helt unikke rammer for etableringen af Sejlsportens Hus, og det er særdeles glædeligt, at huset etableres i Hals, der både markerer indsejlingen til Limfjorden og adgangen til Kattegat. Det er også glædeligt, at vi i Aalborg Byråd er blevet enige om at støtte projektet i de kommende år. Nu glæder vi os til at se Sejlsportens Hus i Nordjylland foldet ud, lyder det fra Thomas Kastrup-Larsen, som er borgmester i Aalborg Kommune.

Stort turismepotentiale

Den økonomiske håndsrækning fra Melsen Fonden og Aalborg Kommune vækker ikke kun glæde hos initiativtagerne bag Sejlsportens Hus. Hos Destination Nord ser man ligeledes positivt på det nordjyske sejlsportscentrum, som man forventer vil indfri et stort turismepotentiale på sigt:

- Der er et kæmpe turismepotentiale i Sejlsportens Hus, som vil bidrage til at skabe store arrangementer og events, hvor mange deltagere og tilskuere vil lægge omsætning i Hals, i Aalborg Kommune og i resten af Nordjylland. Det vil i den grad hæve attraktiviteten af Hals, men også den kystdestination vi er ved at etablere fra Aalbæk til Egense, der vil kunne tiltrække turister og således også omsætning. Det er i sandhed en fantastisk turismenyhed for vores destination, slutter adm. direktør hos Destination NORD, Tonny Skovsted Thorup.