Siden 2020 har Melsen Fonden blandt andet dedikeret sig til at øge livsglæden hos nordjyder, der på grund af sygdom eller andre ikke selvforskyldte forhold oplever økonomiske udfordringer. Lige nu søger vi ansøgninger fra enlige mødre eller fædre, der skal navigere gennem familielivet påvirket af alvorlig sygdom hos enten dem selv eller deres børn.

Er det dig, eller kender du nogen, som kunne have gavn af vores støtte? Så send en ansøgning til Melsen Fonden på HHE@70151000.dk.

Vi kan få mange ansøgninger, og svar vil derfor kun blive givet til dem, der modtager en donation. Vi forventer at vende tilbage til de udvalgte inden for tre måneder fra ansøgningens fremsendelse.

Alle ansøgningerne skal ledsages af en udtalelse fra en uvildig person såsom en læge, en socialrådgiver eller en anden med karakter af sagsbehandler.

Du kan læse mere om, hvordan du ansøger her: https://melsenfonden.dk/saadan-ansoeger-du/  

Svend Melsen